เกี่ยวกับเรา
บริษัท ยู.พี.เทค กรุ๊ป จำกัด . . . ยินดีต้อนรับ

บริษัท ยู.พี.เทค กรุ๊ป จำกัด
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดักและกำจัดแมลง รวมถึง spare part ต่างๆที่เกี่ยวกับเครื่องดักและกำจัดแมลง
โดยความร่วมมือของคุณ ดร.อุดม ชนะสิทธิ์ (กรรมการผู้จัดการ) และ คุณประชา แจ้งจิตต์ (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด)

ด้วยความเคารพอย่างสูง
บริษัท ยู.พี.เทค กรุ๊ป จำกัด

www.uptechgroup.co.th


Copyright © 2019 U.P.Tech Group Co., Ltd. All Rights Reserved