ติดตั้ง Freezer Daihan Scientific ที่ สงขลานครินทร์ ควบคุมการทำงานด้วย Smart Lab จาก Smart Phone